Bibliografie
Nop Maas

Publicaties in boekvorm

In voorbereiding; Tokografie.

Uren met Joop Schafthuizen, Korenmaat 2021.

Altijd wat. Over het maken van brievenuitgaven van Gerard Reve, Fragment 2020.

Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven, drie delen, Van Oorschot 2009-2012.

Seks!… in de negentiende eeuw, Vantilt 2006.

Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum, Meulenhoff-Manteau 2004.

Verst verleden. Jeugdherinneringen door Hanny Michaelis verteld aan Nop Maas, Van Oorschot 2002.

‘Het blijkt dat een en ander meer tijd behoeft, dan aanvankelijk door mij gedacht werd.’ Een kroniek van het Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout, Vereniging Haerlem 2002.

Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard van het Reve, vdBJ Communicatiegroep en daarna Veen 1999.

Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli), Vantilt 2000.

De archeologie van het Nederlandse stripverhaal, aflevering van Uitgelezen Boeken, 1997.

Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereniging van Antiquaren 1935-1995, NVVA, 1995 (samen met F.W. Kuyper).

De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire, SdU, 1989.

Marcellus Emants’ opvattingen over kunst en leven in de periode 1869-1877, Nova Zembla 1988.

De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw, Veen 1986.

Tekstedities

Hanny Michaelis, Oorlogsdagboek 1940-1945, Van Oorschot 2019.

Hanny Michaelis, De wereld waar ik buiten sta. Oorlogsdagboek 1942-1945, Van Oorschot 2017.

Hanny Michaelis, Lenteloos voorjaar. Oorlogsdagboek 1940-1941, Van Oorschot 2016.

Gerard Reve en Edith Visser, Het leven is een barre verschrikking. Brieven, Statenhofpers 2009.

Vasalis en Geert van Oorschot, Briefwisseling 1951-1987, Van Oorschot 2009 (samen met Maaike Meijer).

Willem Frederik Hermans en Gerard Reve, Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling, De Bezige Bij 2008 (samen met Willem Otterspeer).

Gerard Reve, Moedig voorwaarts. Brieven aan Bert en Netty de Groot 1974-1997, Veen 2007.

Gerard Reve en Geert van Oorschot, Briefwisseling 1951-1987, Van Oorschot 2005.

Willem Frederik Hermans, Je vriendschap is werkelijk onbetaalbaar. Brieven aan Geert van Oorschot, De Bezige bij 2004.

Geert van Oorschot, Hierbij de hele God in proef. Brieven aan Willem Frederik Hermans, Van Oorschot 2003.

Alfred en Gonda Michaelis-Swaab, Brieven aan Hetty en Wilma, Eigen beheer 2002.

Marcellus Emants, ‘Het is me niet mogelik een mening juist te vinden omdat ze aangenaam is.’ Brieven aan Gonne Loman-Van Uildriks 1904-1909, Achter het boek 35.

Gerard Reve, Verzameld werk, deel 1 t/m 5, Veen 1998-2001.

De Opregte Haarlemsche Courant in negentiende-eeuwse literatuur en karikatuur, Stadsbibliotheek Haarlem 1998.

Een steen in goud gevat. Twee eeuwen gedichten over Haarlem, Stadsbibliotheek Haarlem, 1998 (samen met Wim Vogel).

Gerard Reve en Willem Nijholt, Met niks begonnen. Correspondentie, Veen 1997.

Gerard Reve, Brieven aan Matroos Vosch 1975-1992, Veen 1997.

F.A. Hartsen, Nederlandsche toestanden. Uit het leven van een lijder, Verloren 1996.

J.J.A. Goeverneur, De Keesiade. Een heldendicht door verschillende dichters, Passage 1996.

Jan Linse, de eerste Nederlandse striptekenaar, Stichting Beeldverhaal Nederland 1996.

Marcellus Emants, Voor mij blijft het leven een krankzinnigheid. Een portret in brieven, Veen 1995.

Gerard Reve, Brieven aan Josine M. 1959-1982, Veen 1994.

Vrouw, zie ook Hemel en Hel; humoristisch-satirisch woordenboeken in de 18e en 19e eeuw, Van Dale 1994 (samen met Ewoud Sanders).

Gerard Reve, Brieven van een aardappeleter, Veen 1993.

Gerard Reve, Brieven aan mijn lijfarts 1963-1980, Veen 1991.

Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur, De Beuk 1991.

Gerard Reve, Brieven aan geschoolde arbeiders, Veen 1985.

Gerard Reve, Brieven aan Frans P., Veen 1984.

Gerard Reve, Brieven aan Wim B. 1968-1975, Veen 1983.

Vaderland-reeks, 10 deeltjes, Vriendenlust 1985-1988.

Van Os Jr., Geestelijke lustwarande. Een mystificatie uit de negentiende eeuw, Bosbespers 1980.

Uit het leven. Bloemlezing naturalistische verhalen rond 1885, Tjeenk Willink 1977 (samen met Marijke Stapert-Eggen).