literatuurhistoricus & margedrukker

NOP MAAS

Nop Maas is literatuurhistoricus en margedrukker

In maart 2024 verschijnt in eigen beheer zijn boek ‘Vastgenageld aan de rand van het niets’, herinneringen en opinies van Hanny Michaelis: over haar jeugd, over Gerard Reve, over schrijvers en kunstenaars, en over haar gedichten.

Eerder verscheen in eigen beheer zijn boek Uren met Joop Schafthuizen over zijn langjarige ervaringen met de partner van Gerard Reve. Het boek biedt een boeiende kijk achter de schermen van de Onderneming Gerard Reve. 

'Vastgenageld aan de rand van het niets'

Hanny Michaelis (1922-2007) heeft de Nederlandse literatuur verrijkt met een klein oeuvre aan gedichten. Haar poëzie heeft een grote hoeveelheid lezers aangesproken. De afzonderlijke bundels werden diverse malen herdrukt en de Verzamelde gedichten zijn inmiddels aan de zesde druk toe.
Tijdens de onderduik in de Tweede Wereldoorlog hield Hanny Michaelis een dagboek bij. Dit indrukwekkende document werd uitgeven in twee delen: Lenteloos voorjaar. Oorlogs-dagboek 1940-1941 (2016) en De wereld waar ik buiten sta. Oorlogsdagboek 1942-1945 (2017).
Van 1948 tot 1959 was ze getrouwd met Gerard Kornelis van het Reve. In 2002 verschenen haar jeugdherinneringen onder de titel Verst verleden.

Dit nieuwe boek is gebaseerd op vele gesprekken met Hanny Michaelis. Het hoofdstuk ‘Jeugdherinneringen’ is te beschouwen als een aanvulling van Verst verleden. In de hoofdstukken ‘Na de oorlog’ en ‘Leven met Reve’ is er ook veel aandacht voor Gerard (Kornelis van het) Reve die in het leven van Hanny Michaelis een belangrijke rol speelde. Aan de orde komen ook haar werkplekken (o.a. het Amsterdamse stadhuis) en haar relaties, met Meik de Swaan, Louis Lehmann, André Volten en Han Lammers. Uitgebreide aandacht is er voor haar gedichten. In het hoofdstuk ‘Schrijvers, kunstenaars en uitgevers’ spreekt ze o.a. over haar vriendschappelijke relatie met Willem Frederik Hermans, Han Voskuil en Frida Vogels. 
Vastgenageld aan de rand van het niets’ telt 311 bladzijden en is uitgegeven onder de Korenmaat. Het boek kost 25 euro (incl. verzendkosten).
Klik hieronder om het boek te bestellen.

Uren met Joop Schafthuizen

In 2021 verscheen onder de Korenmaat van Nop Maas het boek Uren met Joop Schafthuizen. 
Als partner, zaakwaarnemer en weduwnaar van Gerard Reve is Joop Schafthuizen een bekende Nederlander geworden. Niet geheel tot zijn genoegen kwam hij doorgaans in de publiciteit onder de schaduw van de Beroemde Schrijver. Hoewel ook hier die schaduw blijft, valt in dit boek het volle licht op Schafthuizen zelf. De lezer maakt kennis met zijn obsessies, de manier waarop hij de publiciteit gebruikt, zijn omgang met vrienden en uitgevers en zijn manier van onderhandelen.
Nop Maas verzorgde jarenlang de verklarende aantekeningen bij de brievenboeken van Gerard Reve, hij bezorgde de eerste vijf delen van het Verzameld werk en schreef de driedelige biografie Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Op basis van de aantekeningen die hij maakte in de jaren 1998-2013, geeft hij de lezer een kijkje achter de schermen van de Onderneming Gerard Reve. Uren met Joop Schafthuizen biedt een stukje informele literatuurgeschiedenis dat niet verloren mag gaan.

Uren met Joop Schafthuizen telt 264 bladzijden en is uitgegeven onder de Korenmaat. Het boek kost 25 euro (incl. verzendkosten).
Klik hieronder om het boek te bestellen.


Literatuurhistorisch werk

Nop Maas publiceerde over negentiende-eeuwse Nederlandse letterkunde (o.a. Marcellus Emants, Carel Vosmaer en De Nederlandsche Spectator en Multatuli). Hij was betrokken bij brievenuitgaven van Gerard Reve, Willem Frederik Hermans, M. Vasalis en Geert van Oorschot. Hij was mederedacteur van het Verzameld werk van Karel van het Reve en was editeur van de oorlogsdagboeken van Hanny Michaelis.

korenmaat+

Drukken in de marge:
De Hof van Jan

Als margedrukker maakt Nop Maas onder het imprint de Korenmaat deel uit van het drukkerscollectief de Hof van Jan. In die hoedanigheid drukte hij in de afgelopen jaren een reeks boekjes van o.a. Martin Michael Driessen, Arnon Grunberg, Detlev van Heest. Anton Korteweg, Joubert Pignon, P.F. Thomése, Marjoleine de Vos, J.J. Voskuil en L.H. Wiener. Klik hieronder voor meer informatie.

letters, pressure plate, pressure